مشارکت کنندگان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بخش عمده ای از تعاملات خود با مجری نمایشگاه و بازدیدکنندگان از نمایشگاه را بر بستری فناوری اطلاعات و ارتباطات تجربه خواهند کرد

هنوز هیچ نظری ثبت نشده

ثبت نظر