اتاق تعاون ایران با همکاری معاونت فناوری های ریاست جمهوری مسایقه طرح های فناورانه صنعت ساختمان را هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران برگزار می کند

هنوز هیچ نظری ثبت نشده

ثبت نظر