اتاق تعاون ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد در دومین روز برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران نسبت به برگزاری سلسه همایش های تخصصی مربوط به وزارت راه و شهرسازی به محوریت تولید و اشتغال اقدام کند.

هنوز هیچ نظری ثبت نشده

ثبت نظر