نشست های ویژه خبری

اتاق تعاون ایران در نظر دارد تا در زمان بازدید مقامات عالی رتبه کشوری از ایشان برای حضور در نشست های ویژه خبری دعوت نماید. لازم به ذکر است جزیره ای نمایشگاهی برای اتاق خبر طراحی و با استفاده از آخرین فناوری های نمایشی پیاده سازی خواهد شد.
مطالعه...

راه و شهرسازی، تولید و اشتغال

اتاق تعاون ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد در دومین روز برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران نسبت به برگزاری سلسه همایش های تخصصی مربوط به وزارت راه و شهرسازی به محوریت تولید و اشتغال اقدام کند.
مطالعه...